Frågor & svar
Nyheter

K 2014-02-14

Nej, det skulle var helt otänkbart för mig! Jag har stort behov av att kunna stänga om mig, vid telefonsamtal, för koncentrationens skull eller bara för att få vara ifred. Omställning till kontorslandskap skulle nog kunna få mig att lämna mitt jobb.