Frågor & svar
Nyheter

J 2014-02-13

Absolut inte. Personligen är jag lättdistraherad och har svårt nog att fokusera när någon passerar kontorsdörren.