Frågor & svar
Nyheter

Ingemar Cato 2014-02-13

Om kontorslandskap är bra eller ej beror helt och hållet på vad du skall göra. Sitter du t ex och tolkar hydrakustiska grafer i samma rum som andra så kan det vara trevligt och dessutom bra att kunna diskutera tolkningsproblem. detsamma gäller i laboratoriemiljö. men i dessa exempel är det ju vanligen organiserat på det viset. När det gäller att skriva rapporter och vetenskapliga artiklar, remisser, budgetarbete, budgetuppföljning eller att läsa in material, rätta tentor, samt svar på meil eller tala i telefon är det mycket störande med kontorslanskapsmiljö. Du distraheras hela tiden och det är lätt att tappa focus vilket medför att du blir mindre effektiv. Listan skulle kunna göras lång på alla störningar som uppstår. För min egen del skulle jag aldrig kunna arbeta i en kontorsmiljö då jag alltid vill vara 100% fokuserat för att kunna ge maximalt. Det skall vara tyst. Påfundet med kontorsmiljötrenden (som visserigen kan passa för vissa sysslor) är ju bara att det är enklare och billigare att bygga sådana utrymmen. Jag känner ingen som trvs med sådan miljö och jag känner personer som bytt arbete av den anledningen.