Frågor & svar
Nyheter

Göran 2014-02-13

Att sitta tillsammans med de som arbetar i samma projekt är bra, men det är inte samma sak som att sitta i kontorslandskap där överhörningen från de som inte arbetar i samma projekt stör. Intellektuellt arbete kräver koncentration vilket underlättas av en lugn miljö. Erfarenheten från mitt företag är att förespråkarna inte bedriver utvecklingsarbete eller är chefer som har egna rum. Argumentet som presenterats är antal medarbetare per ytenhet, vilket är en suboptimering. Optimeringen ska förstås vara totala effektiviteten mot totala kostnaden, då är det fler parametrar som påverkar med olika beroenden.