Frågor & svar
Nyheter

Fredrik 2014-02-14

Negativt Jag störs i mitt arbete, har svårt att koncentrera mig på komplexa uppgifter. Produktiviteten sjunker. Positivt Jag är med i vad som händer, snappar upp nyheter och viktiga saker snabbt. Jag skulle helst vilja sitta med min grupp endast, t.ex. 6-7 personer i ett avgränsat rum. Mer blir för stökigt. Ingen korridor skall gå rakt igenom rummet.