Frågor & svar
Nyheter

Emma 2014-02-13

Att dela rum 2-3st är okej. Då kan man ha hjälp av varandra och det blir inte lika långtråkigt när man har en dålig dag. Men att sitta i ett öppet landskap då telefonerna sjunger över allt, och mummel övergår till skrik är inte okej. Arbetsro bygger på att man ska ha möjligheten att tänka vilket jag inte ser ges möjlighet till i ett öppet landskap.