Frågor & svar
Nyheter

Ellen 2014-02-17

Jag använder mig mycket av telefon och Skype när jag arbetar, vilket skulle störa omkringsittande oerhört i öppet landskap. Själv vill jag även ha tyst och stilla när jag ska fokusera. Att dela rum med fler än en person är inte optimalt för mig. Öppna landskap funkar nog bättre som sång än arbetsmiljö.