Frågor & svar
Nyheter

Anneli 2014-02-14

Tackar nej till kontorslandskap av samma anledningar som redan nämnts. Störande, man kan inte ta allvarliga telefonsamtal utan får gå till ett annat rum, kan inte lyssna på radio (vilket hjälper mig i jobbet). Fördelen är att man lätt kan ta hjälp av andra och fråga dem men det väger inte upp nackdelarna