Frågor & svar
Nyheter

Amanda 2014-02-14

Absolut inte! För att kunna koncentrera mig på mitt arbete behöver jag kunna skärma av mig från ljud och intryck. Jag har också, som förtroendevald, ett stort behov av att kunna ha videomöten, telefonsamtal, personliga möten privat, utan att några kollegor eller chefer hör vad som sägs. Det samma gäller även vid besök på kontoret av kunder. Kontorslandskap är en utav de få saker som skulle kunna få mig att söka mig till en ny arbetsplats.