Frågor & svar
Nyheter

A 2014-02-13

Att ha ett eget rum, även om det är litet där man kan stänga om sig utan att behöva flytta allt sitt arbetsmaterial till ett "tyst rum" måste få vara en rättighet. Man kan göra landskap bra men eget rum är alltid bättre.