Frågor & svar
Nyheter

Rebecka 2014-09-26

Dåligt då lönesamtalet hamnade precis i luckan mellan att den förra chefen slutade och den nya hade börjat. Hade därför samtal med högre chef och hade förberett mig väl med lista på jag gjort/presterat under året och kompetenshöjade kurser jag gått etc. Allt viftades bort med orden att han inte kunde bedömma min insatts då han inte jobbat nära mig, och därför fick jag gå på ett slags genomsnitt för organisationen.