Frågor & svar
Nyheter

Lisa 2014-09-26

Både och kan man väl sammanfatta det.. Vi har numera ett utvärderingssystem där chef och medarbetare gemensamt betygssätter den anställdes insats under året. Ligger man över medel kan man förvänta sig en löneökning därefter. Problemet är att det bara är strukturdelen som styrs av denna utvärdering, dvs man lägger 2 timmars diskussion på en utväxling om maximalt 200 kr :( Å andra sidan är det positivt att arbetet bedöms efter prestation!