Frågor & svar
Nyheter

ICY 2014-09-26

Ingen dialog, fick endast löninfo, vikarierande chef sa att hon inte kunde påverka ordinarie nya chefs lönesättning men att både hon och HR ansåg att detta var lönediskriminering? Hur fungerar det egentligen? HR ska ju utbilda chefer i chefskapet. Man hänvisade endast till 18 dagar tjl utan lön dagar vilka är en laglig rättighet och till några sjukdagar. Om AG-representanter inte är intresserade av att redovisa egna åsikter eller lyssna till medarbetares utförda arbete eller se till kompetens. Krävs det att en annan form av lönebildning kommer till. AG skyller för enkelhetens skull sin dåliga personal/lönepolitik på facket. Vi har rätt att arbeta deltid AG ska se till prestation och utfört arbete. Där jag arbetar fick nyanställda och några vilka arbetat i ca 1 v projekt mycket höga löneökningar. Det finns verkligen många delar att arbeta med i löneprocessen inte bara lönen utan också direkta orättvisor och chefers okunskap i hur författningarna ser ut.