Frågor & svar
Nyheter

Fanny 2014-09-26

Jag säger såhär: Vilket lönesamtal? "Lönesamtalet" är snarare ett inbokat möte med lönesättande chef där man får meddelande om årets påslag. Påslaget är sedan tidigare bestämt i samråd med ledningen, med mycket lite utrymme för chefen att justera/ändra. Motiveringen är sen "vi har fått en gemensam pott som skall fördelas på er alla", så om någon skall ha mer är det någon annan som får mindre.