Frågor & svar
Nyheter

E.A 2014-09-25

Tyvärr inte!! Det var som vanligt en lönemonolog från Region Skånes sida utan möjlighet att påverka :-(