Frågor & svar
Nyheter

Charlotte 2014-09-25

På vår arbetsplats har vi allihop varit med och diskuterat fram lönekriterier som ska ligga till grund för lönesamtalet. Jag tycker samtalen fungerar ganska bra utifrån det men en risk är att man blir "låst" till de faktorer vi själva kommit överens om och får svårt att lägga till andra aspekter (om vi nu kommer på något som inte passar in i kriterierna!). Eftersom kriterierna handlar om årets insatser så kan det också vara svårt att argumentera för att ändra en tidigare sned lönefördelning även om jag tycker vi har adresserat det ganska bra på vår arbetsplats och vår chef har jobbat för att få upp alla löner.