Frågor & svar
Nyheter

Arbetare 2014-10-01

Är vi många som menar att lönesamtalen inte "fungerar"? Vad är fackets analys av detta? Funderar facket på konsekvenser, i sin verksamhet, för gruppen och för individen? Är det individens eget "fel"? Är de medel och strategier facket menar sig förfoga över och förmedlar tillräckliga för att stärka både grupp och individ i förekommande fall? Är det så att de förväntningar facket uttrycker kring lönesamtal inte har rätt proportion eller behöver justerade formuleringar? Hur många på facket är rädda för kostnadsbesparingar inom sin verksamhet om krutet riskerar omfördelas för att försöka läggas där det "fungerar"? Finns det alternativ för individen när facket säger byt jobb? Behöver individen fundera mer över alternativa vägar att påverka eller visa sin betydelse? Vad genererar konsekvenserna för risker och möjligheter på våra arbetsplatser? Vem vågar svara?