Frågor & svar
Nyheter

Tiny 2014-04-03

Tyvärr finns en ovilja att ta tag i detta. I mitt fall, jag har just kommit tillbaka till 100% arbete efter 1 års hel/delstidssjukskrivning, så var stödet initalt obefintligt från vår HR-avdelning. Först när det var mer praktiskt för företaget, så kontaktades företagshälsovården. Att under den värsta initiala fasen träffa husläkare som inte har förståelse för detta, skriver undermåliga intyg till försäkringskassan, jag kände inte igen mig i det hon skrev, och allt skulle jag sköta och boka själv, det var verkligen inte optimalt! Som utbränd slutar man fungera normalt, jag glömde tider jag skulle hålla, mitt närminne slutade helt att fungera, jag fick afasi, jag hade panikångest, jag vaknade konstant på nätterna och var så trött... Jag ösnkade att någon på mitt arbete kunnat ta min hand och säger, så här är det, så här gör vi nu och det kommer bli bra, även om det tar tid. Jag önskar att jag hade fått träffa de kompetenta läkarna och psykologerna från dag 1 och inte bli ifrågasatt eller pressad av både HR och f-kassan. Jag har förslagit åtgärder ifall detta händer någon annan. Tyvärr tror jag inte att de lyssnar.