Frågor & svar
Nyheter

Också trött 2014-04-04

Det finns fina ord i olika protokoll och minnesanteckningar angående hur vår institution (på LU) ska motarbeta ohälsa vid arbetsplatsen men vad hjälper det när ingen tar tag i det? Vår prefekt sa bland annat åt en doktorand som gått in i väggen "men du mår bättre nu, det gör du väl?", folk pratar bakom ryggen på de som blivit sjukskrivna för utbrändhet, en annan doktorand hoppade av under sista månaden pga att stressen blev för jobbig och då är det tydligen synd om doktorandens handledare som "investerat såå mycket i hen" men ingen tycker synd om doktoranden som mest anses bete sig konstigt, och ALLA skryter om hur mycket de jobbar (dock ser man väldigt många Facebook-skärmar när man går förbi i korridorerna). En postdoc blev lovad ett stipendium men visade sig jobba gratis, och när detta uppdagades lades locket på nästintill direkt. En annan doktorand hade problem att få resultat med sina projekt. Istället för att ifrågasätta projekten alternativt felsöka så kallade hennes handledare till ett möte där de kom fram till att de skulle underlätta för doktoranden så att hen kunde jobba ännu mer kvällar och helger.