Frågor & svar
Nyheter

Mia 2014-04-04

Nej, det förebyggs inte alls på mitt jobb, som är inom kommun (samhällsbyggnad). Flera på sektorna har blivit sjukskrivna för utbrändhet de senaste åren, däribland jag själv. När man kommer tillbaka är arbetssituationen precis densamma och organisationen verkar inte ha några ambitioner att ändras.