Frågor & svar
Nyheter

Maria 2014-04-03

Många i vår lilla grupp på ca 10 personer känner sig stressade. Vi har påpekat detta för chefen och facklig representant. Trots detta händer det inget. Vi har påpekat att de mål vi har kanske är för höga. Jobbet är eg ganska stimulerande men förstörs genom att allt så vara så effektivt och dokumenteras och kunna mätas. Chefen verkar själv vara rädd för att använda ordet nej. En chef som gärna vill va många till lags är inte så bra. Jag tycker en utomstående organisation borde gå igenom hälsan på en arbetsplats varje år. Bra att ni lyfter upp detta!!!