Frågor & svar
Nyheter

Göran 2014-04-07

Jag gick in i väggen hösten 2011 och friskskrev mig (på uppmaning av min fackrepresentant) våren 2013. Eftersom min utbrändhet uppstod p g a den behandling jag och min kollega fick utstå av vår chef, kan man inte tala om något förebyggande mot detta tillstånd på SFV. Innan jag verkligen inte orkade arbeta mer, försökte vi få kontakt med någon högre upp i hierarkin inom verket för att få stöd och hjälp med hur vi skulle klara av vår situation. Ingenstans fick vi hjälp - tvärtom. Visst skrevs en artikel om mobbing på arbetsplatsen i personaltidningen, men den handlade ENBART om mobbing de "lägre" anställda emellan - aldrig ett ord om en chefs behandling av sin personal. Efter att jag gått in i väggen beviljades jag enbart fem besök hos en psykolog på företagshälsovården (besök som verkligen inte ledde till någon skillnad) och under hela min sjukperiod hade jag bara kontakt med någon från SFV ett par gånger högst. Det gjordes en till intet förpliktigande psykosocial utredning under min sjuktid...en utredning som raskt glömdes och gömdes i en byrålåda. Till glädje enbart för konsulten som fått utföra den. Det finns enligt min mening inget förebyggande arbete för att motverka utbrändhet - jag har i varje fall aldrig hört talas om något sådant. Det hade ändå inte gjort någon skillnad när man hade en chef som vår.