Frågor & svar
Nyheter

Blue 2014-04-14

Tack alla som har delat med sig. Vi kanske är en självselekterad skara som skriver här, men jag upplever att höga stressnivåer är utbredda och det därför behövs mera förebyggande arbete för att förhindra att fler far illa. För min egen del hade det hjälpt med 1) medarbetarsamtal och 2) chefer som tar ansvar för sina medarbetare och projekt. Angående 1, så är jag inne på fjärde året på samma arbetsplats och – förutom mitt eget tillkallad krismöte när jag inte klarade av jobbet längre – har aldrig hört att ”mjuka värden” har diskuterats. Angående 2, så har min närmsta ledare inte kunnat ge mig verktygen jag behöver för att göra mitt jobb och tvärtom motarbetat mig. Hen har ständigt gömt sig bakom sitt fullproppade schema. När jag lyfte problemet högre upp i hierarkin hände inte mycket: även för de högre cheferna var det lättare att duka bakom sina filofaxer än att ta ansvar. Åt ena sidan är jag grymt besviken på dem, att det tillåter att folk gå in i väggen och lägger allt ansvar för det på den enskilde. Åt andra sidan är jag tacksam, eftersom högsta chefen har godkänt att jag får gå en stresshanteringskurs – här på sidan kan jag se att jag är en av de som har haft tur.