Frågor & svar
Nyheter

"forskare" 2014-11-16

Min tidvisa höga sjukfrånvaro (jag har MS) har gjort jag ej fått löneförhöjning eller högre tjänst vilket övriga arbetskamrater fått efter slutförd forskarutbildning. Jag jobbar idag hemifrån en del och har halv fast sjukersättning, pga fatigue/trötthet. Känner mig instängd i ett hörn och helt maktlös - att anmäla diskriminering till chefen är meningslöst då det ju är hen som misskött detta. Fick till stånd ett rehabsamtal först 1½ år efter min senaste sjukskrivning och där kunde läkaren informera min chef om de förutsättningar jag har för mitt arbete. Trots dessa så drar jag in uppdrag som forskare och lön till större delen av min tjänst vilket inte alla gör.