Frågor & svar
Nyheter

* 2014-12-10

Hej, jag jobbade på Lunds Universitet och jag upplevde det väldigt märkligt. Ingen i min forskningsgrupp var särskilt nöjda och klagade hela tiden. Som en svart kvinna hade jag upplevde innan att jag kunde inte säga eller göra vad de andra kunde, utan jag skulle 'know my place' liksom. Ett par “kollegor” hade svårt att komma till rätta att jag är välutbildade, och varenda kommentar jag gjorde missförstods eller togs ur sitt sammanhang och förvandlats till något det inte var. Sen blev jag utfryst av några i gruppen. På ett separat tillfälle, några bekanta som jag brukar snacka med – till och med lärare – ignorerar mig när de är i sällskap med en viss tjej. De människorna var för smart att komma ut med rasistiska kommentarer, så det är svårt för någon som inte har upplevt det att se detta som rasistiskt. Men flera gånger har det hänt och vad är oroande är att bekanta, lärare, till och med ett par f.d. kompisar gick in med det här i stället för att står emot det.