Frågor & svar
Nyheter

Rebecka 2014-11-14

Det jag stör mig på är den omedvetna lätt dolda diskrimineringen som sker på min arbetsplats. Där jag jobbar är det väldigt konservativt och hierarkiskt och gamla manligt/kvinnligt strukturtänk lever kvar. Vi tjejer förväntas inte ha någon karriärslängtan eller önskan om vidareutveckling och ber vi om det så möts vi ofta av inställningen att vi ber om för mycket ("vi har ju sökt den tjänst vi har"). Vid bedömning av arbetsuppgifter så döms vi även hårdare där man gärna fokuserar mer på det som inte fungerat (alltid personligt). Mellan manliga medarbetare och cheferna (nästan alltid manliga) har en kompiskultur skapats där man gärna umgås på luncher och raster och där kvinnor ofta glöms att bjudas med till. De manliga medarbetarna bedöms efter en annan måttstock där de förväntas vilja ha karriär och man sällan ser på det som inte fungerar (aldrig personligt) men gärna hyllar det som går bra. Kvinnor som försöker ta plats och bryta mönstret ses ofta som jobbiga. Damn if you do, damn if you don't liksom.