Frågor & svar
Nyheter

Ida 2014-11-14

Jag har upplevt diskriminering och sett diskriminering. Jag fick bra hjälp av naturvetarförbundet men tyvärr har jag fått "sår" i själen, som bubblar upp. Det är som att bli "märkt". Det är märkligt men jag skämdes för att jag blev utsatt. Och fick även kommentaren; "men är det inte två som "bråkar"?" Det var ju inte jag som fällde sexistiska, rasistiska kommentarer, eller uteslöt någon med att hålla inne med information, tex. Jag tycker att det är chefen som ska markera vad som är tillåtet och inte tillåtet på en arbetsplats. För om en medarbetare gör det kan det leda till mobbing.