Frågor & svar
Nyheter

D 2015-03-26

Hej, Jobbar på en plats där jag har få medarbetare. vid en nyanställning så sökte 3 personer varav 1 med utländsk bakgrund. både de som valdes som första val tackade nej till jobbet. när det var dags att gå vidare till den tredje så sa den andra kollegan och cheferna att vi har dålig känsla för den tredje, därför måste vi gå vidare och lägga ut ytterligare annons. När jag frågade om de hade en konkret argument för varför de inte gå vidare till den tredje personen, så tystnade var deras svar. vad ska man tro?