Frågor & svar
Nyheter

Anna 2014-11-14

Som kvinna upplever jag att man bli mindre lyssnad på i den miljö jag jobbar i (som är inom forskning) med allt från arbetsmiljö till diskussioner och beslut. Jag upplever att vi som kvinnor är "lite jobbiga" eller "lite känsliga". Jag upplever även en skrämmande stark alienering hos männen som sitter på starka positioner, men även andra män de tar under sina vingar, och där dessa särbehandlas på ett positivt sätt (för dem själva) och får mycket större möjlighet till inflytande och tillgång till olika tjänster.