Frågor & svar
Nyheter

mv 2014-03-06

Min karriär har inte påverkats av att jag var föräldraledig. Trots att ingen frågar vill jag bara nämna att min karriär har väsentlig påverkats av att jag var tjänstledig.