Frågor & svar
Nyheter

Susanne 2014-03-06

Jag var Vd när jag födde mina två barn. Men jag anställde vid varje mamma-ledighet en vikarie som fick sköta det praktiska medan jag höll kontakten med styrelsen och koll på verksamheten. Så jag jobbade lite under hela mammaledigheten. Min karriär har inte påverkats alls av barnafödandet, däremot har den påverkats av att jag valt jobb som jag tyckt vara kul och struntat i karriär. Jag vill kunna bestämma vad jag kan säga och stå för utan att fråga någon chef om lov.