Frågor & svar
Nyheter

Peter 2014-03-06

Jag och barnets mor delade föräldraledigheten lika. Jag har inte upplevt att min lön har påverkats av detta, inte arbetsuppgifter eller liknande i övrigt heller. Min arbetsgivare är i hög grad positiv till det här med föräldraskap bland de anställda, vilket kanske spelar in.