Frågor & svar
Nyheter

Oskar 2014-03-07

Det kan jag inte säga att den har. troligen åt andra hållet då. Mina arbetsgivare verkar alla ha uppskatta den tid jag lägger på mina barn. Min primära sysselsättning under föräldraledigheterna har varit Student, Forskare (företag) och Forskare (universitet). I samtliga fall har jag fört en tydlig och klar dialog. Mest kul blev det egentligen under de två föräldraledigheterna på universitetet då jag deltar i ett mycket internationellt projekt och väldigt ofta måste förklara varför i hela friden jag är hemma med barnen.