Frågor & svar
Nyheter

JNW 2014-03-06

Nej, karriären har inte påverkats av att jag varit föräldraledig, men föräldraskapet i sig har påverkat min karriär.