Frågor & svar
Nyheter

Bep Weijand 2014-03-06

Min karriärstart i Sverige blev uppskjuten då jag tog hand om mina fyra barn. Inte förrän vid 58 års åldern fick jag jobb som matchade mera min bakgrund. Och som jag nu igen till sommaren har för femte året.