Frågor & svar
Nyheter

Pontus 2014-08-26

JA! Och vi försöker göra det som går för att undvika att främst våra barn utsätts. Vidare tänker man ju också på de människor som arbetar med besprutning av grödor och tillverkning av prylarna som innehåller dessa ämnen, i länder med kanske många gånger betydligt sämre miljö- och arbetarskyddslagar än våra, industriutsläpp från tillverkningen samt också själva produktionen av tillsatsämnen och bekämpningsmedel m m och utsläppen från de fabrikerna. Det känns som riktiga eländesfrågor!