Frågor & svar
Nyheter

LK 2014-08-21

Jag är mycket orolig för kemikalier i vardagen eftersom vi varje dag på jobbet vistas 8 timmar i luft fylld av kemikalier. Trots ändlösa påpekande och inspektioner av ventilationen sker inget markant. Nästan alla drabbas av huvudvärk, andningsproblem eller migrän. Man säger att byggnaden är gammal, ventilationen så bra den kan vara osv. Samtidigt får den ena efter den andra arbetskamraten bröstcancer. Men givetvis kan man inte bestämt säga att det beror på arbetsmiljön. Själv börjar jag dock fundera.... Hur länge vågar jag vara kvar?