Frågor & svar
Nyheter

Daniel Otterholm 2014-08-14

Delvis. Speciellt eftersom det finns för lite forskning på totalt påverkan från fler källor och kombinationer av kemikalier.