Frågor & svar
Nyheter

Våreld 2014-03-07

Löneskillnader åtgärdas aldrig eftersom det finns för lite pengar och "männen kan inte missgynnas i lönerevisionen eftersom de också gjort ett bra jobb". På så sätt cementeras inte bara ursprungliga skillnader utan ökas på hela tiden eftersom alla bara tittar på procentuella höjningar. Lönesamtal väcker bara förhoppningar om något som aldrig kommer att hända. Och på mansdominerade arbetsplatser bortförklaras skillnaderna som statistiskt orsäkra pga det låga kvinnoantalet.