Frågor & svar
Nyheter

M 2014-05-15

Ända sedan vi införde individuellt schema ska vi egentligen jobba 38:15 h i veckan men det är numer så att folk jobbar längre. Kanske 42 h i snitt. Vi tjänar inget mera på det annat än att man luras att tro att man kan ta mera ledigt en annan gång via så kallade timbanken. Det är däremot fel. Om man dessutom skulle man byta jobb får man inte övertidstimmarna i pengar för det är egentligen inte övertid. Däremot om man slutar sitt jobb måste man betala tillbaka eventuellt underskott av timmar...