Frågor & svar
Nyheter

Greger 2014-05-16

Jobbar på ett litet företag med 10 anställda. Man ska som anställd själv hålla koll på sin arbetstid eftersom vi inte använder någon stämpelklocka eller liknande. Jag ska jobba 37,5 timmar per vecka. Det utgår ingen övertidsersättning utan mertid kvittas mot ledig tid. Kan vara bra ibland för man har relativt flexibla arbetstider men när det är väldigt körigt blir det lätt 5-10 timmar extra i veckan. Timmar som man inte alltid hinner ta ut.