Frågor & svar
Nyheter

Förhandlare 2014-05-16

Jobbat mycket övertid men konsekvent tagit ut plustimmarna. Ibland genom att resa bort en vecka. Då sopar man undan 40 plustimmar på ett bräde. Hade aldrig accepterat att få innestående timmar makulerade. Om man ställer upp för arbetsgivaren och jobbar kvällar och helger är det faktiskt arbetsgivarens uppgift att lösa eventuella trångpass när man väl ska ta ut plustimmarna. Ingen diskussion. Mer att göra när man kommer tillbaka efter en vecka? Ja, och det genererar nya plustimmar. Så tuffar det på tills arbetsgivaren har anpassat bemanningen till arbetsmängden.