Frågor & svar
Nyheter

A 2014-05-16

Nästan alltid 45-47 timmar i veckan, får ingen annan kompensation än flextid. Vi "har inte övertid" eftersom allt ryms i flexramen. Sedan stress att ta ut timmarna innan avstämning vilket annars gör att de försvinner. Kommer tillbaka och har mer än någonsin att göra... Vilket generarar övertid....