Frågor & svar
Nyheter

Lasse 2014-05-15

Vad är gränserna för hur mycket man får jobba enligt arbetstidslagen? Dygn? Vecka? År? Är det samma gränser för den som är anställd som chef?