Frågor & svar
Nyheter

Anna-Lena Nordén 2014-02-25

Hej Ove,

Detta beror på vilket avtalsområde man tillhör. Vårt råd är att bestämma hur semestern ska hanteras innan pension, antingen genom att ta ut den i pengar eller avsätta summan till extra pensionsinsättning. Kom överens med arbetsgivaren om hur den ska hanteras i ett enskilt avtal.