Frågor & svar
Nyheter

Ulf Bergius, Naturvetarna 2015-03-25

Hej! Den mest betydande förändringen är att max antal ersättningsdagar ökades från 120 till 150 dagar. Att taket höjs kommer inte lika många till nytta men vi tycker att det är bra om så många som möjligt kan ta del av förmånen. Dessutom var det en förbättring som kunde göras utan någon större kostnad. Som svar till Jimmy så ger Inkomstersättningen ersättning för inkomster på över 18 700 kr. Under den gränsen får vi inte ge inkomstförsäkring eftersom a-kassan då träder in.