Frågor & svar
Nyheter

Karin 2014-12-27

Inkomstförsäkringen är en trygghet, eftersom A-kassataket ligger så lågt sedan lång tid tillbaka. Men att höja taket på 80 000kr verkar onödigt. Alla borde klara sig på denna inkomst. Det vore bättre att förkorta tiden på min12 månaders anställning för att kunna nyttja försäkringen. Alltför många tvingas idag ta kortare anställningar, som vikariat-, projekt- och säsongsanställningar. Vänliga hälsningar