Frågor & svar
Nyheter

Ulrika 2014-09-29

Gud gav oss alla en fri vilja och därför kan jag inte klandra Dan L. för det han tycker även om jag inte delar hans åsikt. Jag brukar säga att det var en religös upplevelse när jag läste cellbiologi och biokemi. Jag ser det som föga troligt att t.ex. allt det som ske i en cell skulle kommit till genom slumpen. Att det finns en skapelses Gud bakom livet verkar betydligt mera sannolikt som jag ser det. Jag har aldrig sett något bevis på att cellen uppstod av en slump, men det kanske nån tycker det finns. Jag tror i alla fall på skapelsens Gud (trots eller tack vare alla mina högskolepoäng i biologi får du tolka själv). Tycker synd om Dan L som inte verkar varit med om något helande under. För hade han varit det tror jag inte han hade skrivit som han gjorde under punkt 4.