Frågor & svar
Nyheter

Sylvan 2014-09-26

Naturvetenskapens mål är att ge oss samma svar på livets gåtor oavsett var på jorden vi kommer ifrån. Religionens ursprungliga mål var, oavsett samfund och trosinriktning, att ge oss regler för en lokalt fungerande samhällsbildning. Religionen är för mig en konstruktion. Helt oförenlig med naturvetenskap.