Frågor & svar
Nyheter

Martin B 2014-10-30

Jag har svårt att förstå hur en vuxen människa kan tycka att den gud som beskrivs i Bibeln är något att ta på allvar. Men det finns ju något som heter kognitiv dissonans… Hur man kan tycka universum/världen är perfekt som Max utrycker det begriper jag inte heller. Det finns ju en massa tvivelaktiga ”designer”, exempelvis en sån sak som att man som människa kan bita sig själv i kinden när man äter, men så klart också jordbävningar, cancer, barn som far illa och asteroider som krockar med Jorden emellanåt (i ett kosmiskt tidsperspektiv). Ulrika tar upp ”fri vilja” som vore den något kristallklart och definierat. En person som uppfostras religiöst har större chans att vara religiös när denne är vuxen. Hur fri är viljan då?